Tasca

Ens trobem davant del següent cas:

La Cristina és una noia de 21 anys diabètica tipus 1 insulinodependent des dels 11 anys. Durant tota la seva malaltia sempre ha estat ben controlada, ja que els seus pares controlaven i s’encarregaven de la medicació i hàbits de vida.

Aquests últims mesos la Cristina ha visitat en diverses ocasions la consulta d’atenció primaria, per diversos motius: hipoglucèmia, dubtes en quant a la realització d’exercici amb la insulina, … Aquesta última consulta ens refereix que porta algunes setmanes que es desperta suada amb glicèmies molt elevades, va augmentar la dosis de la nit, però continua igual.

Per resoldre la consulta de la Cristina, primer haurem de tenir clars diversos conceptes claus i bàsics sobre la diabetis i el seu tractament:

a) Què és la diabetis tipus 1? A què és deguda i quina diferència té amb la diabetis tipus 2? Quin és el seu tractament?

b) Què és la insulina? Quins tipus d’insulina podem trobar? Característiques principals

c) Possibles complicacions de la diabetis mellitus, i en concret del tractament amb insulina.

d) Educació sanitària al pacient diabètic: tractament, dieta, exercici. En especial atenció als joves, cal una reflexió sobre el moment que està visquent la Cristina, què creieu que ha canviat en els hàbits de vida, per l’edat que té, què cal reforçar en la informació al jovent.

e) Quin problema creieu que està tenint cada dia la Cristina aixecant-se suada i amb glicèmies altes? A què és degut i com ho solucionaríeu.

 

La tasca és elaborar un full informatiu adreçat a la Cristina on la informació dels quatre punts anteriors (a, b, c, d) se sintetitzi i s’exposi de forma clara i entenedora. Pensa que aquest fulletó s’hauria de poder emprar no només per la Cristina sinó per a qualsevol pacient jove amb qüestions o preguntes sobre la seva malaltia i tractament, per tant ha d’estar redactat de manera senzilla i comprensible per persones sense cap formació científica.