Avaluació

ASPECTES

  FLUIX

1

  ACCEPTABLE

2

  BÉ

3

  EXCEL·LENT

4

 Recerca de la informació.

25%

Poc esforç en la recerca i pobresa dels materials trobats. S’aprecia un esforç en la recerca dels materials utilitzats, tot i que no sempre són els més adients. En general hi ha hagut un esforç a buscar els materials i s’han sabut seleccionar. S’ha fet una bona recerca de materials i s’han triat els millors.
 Elaboració del contingut.

25%

El contingut ha estat tan sols reproduït sense una mínima reelaboració El contingut ha estat poc elaborat i no s’adapta gaire a les condicions del treball que es demanava. El contingut ha estat força elaborat per adaptar-lo a les condicions del treball que es demanava. El contingut ha estat molt ben elaborat i s’adapta al treball amb un enfocament original.
 Organització del contingut.

25%

Confús, incomplet i sense una direcció clara. Les diferents seccions tenen continguts però no hi ha relació ni transició entre ells. L’organització és adequada i estan  relacionades  entre si. Mostra una planificació acurada que dóna una seqüenciació lògica i clara.
 Llengua.

10%

Ple de faltes d’ortografia i amb força dificultats d’expressió. Amb faltes d’ortografia i dificultats d’expressió. Poques faltes ortogràfiques i bastant claredat d’expressió. Correcció ortogràfica i expressió clara i fluida.
 Presentació formal.

15%

Descurada i no atractiva. Correcta però poc atractiva. Acurada i  visual. Ben treballada i  visualment atractiva.

 

AVALUACIÓ DE LA CONFECCIÓ DEL MURAL

 

ASPECTES

  FLUIX

1

  ACCEPTABLE

2

  BÉ

3

 

Hem disenyat EL MURAL entre els membres de l’equip.

50%

No, ens hem dividit les tasques a realitzar

 

Uns l’han realitzat i altres l’han revisat.

 

El mural s’ha dissenyat entre tots els membres de l’equip.

 

 

Canviarieu algun aspecte DEL MURAL

50%

Sí, més de dos. Sí, un aspecte o dos. No, com a molt en rectificariem un.

AUTOVALUACIÓ DEL TREBALL INDIVIDUAL

 

ASPECTES

  FLUIX

1

  ACCEPTABLE

2

  BÉ

3

  EXCEL·LENT

4

 

Contribució  al grup

35%

Mínima implicació en el treball comú o tendència a obstaculitzar-lo. Implicació mitjana en el treball comú. Bona participació en el treball comú amb aportació d’idees. Implicació total en el treball comú amb una aportació contínua d’idees i iniciatives.
Actitud durant les hores de treball

 35%

Passivitat i tendència a distreure’s o crear conflictes. En general participa en el treball. Activa i positiva. Activa, positiva i sense distraccions.

 Has dut a terme les tasques en el temps establert?15%

 

La feina em superava, el temps marcat era inferior a les tasques encomanades.

 

 

Els retards en la tasca encomanada els recuperava fora de les hores de treball encomanades.

 

En alguna tasca em vaig retrassar, però en general seguia el ritme.

 

 

Aprofitava al màxim el temps encomanat. No em sobrava temps però tampoc m’hen mancava.

 T’has esforçat per ser creatiu en les tasques?15%

 

És molt dificil ser creatiu en un tema d’aquestes característiques.

 

No em pogut ser gaire creatius perquè ens mancava informació.

 

En el disseny de la taula sí ho em estat però no en els ítems.

 

La informació que teniem i les nostres idees han permés que les idees fossin pròpies.