Tasca

Amb aquesta proposta haureu de fonamentar teòricament el vostre projecte de joc multisensorial de la UF3 al M04, Metodologia del Joc..

Ens dividirem en grups de 5 persones aproximadament. Cada grup treballarà un sistema sensorial i haurà d’elaborar un dossier  i un mural per a l’exposició final del projecte, que es complementarà amb una presentació multimèdia per grup (pot ser un vídeo, enregistrament d’entrevistes o prezzi o un power point)

El guió del dossier serà:

- 1.- SISTEMA SENSORIAL X, ORGANS I FUNCIONS

-2.- TRANSTORNS

-3.- ADAPTACIONS

-4.- ESTIMULACIÓ SENSORIAL: ESTIMULACIÓ PRIMERENCA,INTEGRACIÓ SENSORIAL, ESTIMULACIÓ MULTISENSORIAL

- 5.- ESTIMULACIÓ SENSORIAL, materials, recursos, activitats

- 6.- PAUTES I REGISTRE D’AVALUACIÓ

 

PAUTES PER A ELABORAR EL MURAL

-La mida del mural serà de 4 cartolines muntades sobre un cartró  de 1’20 m x 90 cm, amb dos forats a 30 cm de cada cantonada de l’extrem superior o capçalera

-A cada cartolina exposarem  els punts 1,2,3 i 6 del nostre dossier utilitzant imatges i text

-La mida del text serà de 24px mínim, format Massallera.txt

 

FORMAT DE PRESENTACIÓ MULTIMÈDIA LLIURE