Missatge de la Gina:

- Com anem exploradors? Ara ja teniu una idea  de com podrien ser els diferents llocs en els quals he fet la meva expedició. Però, seríeu capaços de poder-los situar en un mapa? Ajudeu-me a elaborar possibles rutes per saber quins llocs he visitat al llarg d’aquest viatge. Ànim i endavant!

Missió (part 1). Per poder fer la ruta, primer hem de fer una investigació sobre cada ecosistema. Ja sabeu que al món trobem set grans ecosistemes o biomes (vuit si comptem l’ecosistema marí). Cadascuna d’aquestes regions posseeixen unes característiques comunes com són el clima, la vegetació i la fauna típica. Per no perdre’ns durant el viatge, primer de tot ens haurem de dividir en sis grups d’exploradors i exploradores. Tot seguit, cada grup haurà d’emplenar la següent graella amb les característiques principals dels diferents ecosistemes o biomes terrestres.
A la pàgina web del zoo de Barcelona, podreu trobar informació sobre molts animals!

  • Grup 1: tundra.
  • Grup 2: taigà o bosc boreal.
  • Grup 3: bosc caducifoli o bosc temperat.
  • Grup 4: bosc mediterrani o garriga.
  • Grup 5: praderia
  • Grup 6: desert.

Un cop ja sabem les principals característiques dels grans ecosistemes terrestres hem d’intentar relacionar les fotografies de la càmera de la Gina que hem vist, així com algunes de noves, amb aquests.
En el següent enllaç, trobareu una presentació amb un mapa amb la situació geogràfica dels principals ecosistemes terrestres juntament amb les fotos de la Gina. Fixeu-vos en el mapa i indiqueu on creieu que s’han pres les fotografies, justificant-ho breument.

Missió (part 2). Ara que ja heu situat les fotografies en el seu ecosistema o bioma corresponent, toca escollir un lloc en concret que compleixi amb aquestes característiques. Exploreu a través de l’eina Google Earth els diferents llocs on ha pogut fer les fotos la Gina i elaboreu la ruta que penseu que va fer. Per finalitzar, enregistreu el viatge amb l’eina “guarda un viaje” del Google Earth i ensenyeu als vostres companys la gravació del viatge que penseu que va fer la nostra exploradora.