Avaluació

L’avaluació de les diverses activitats es realitzarà a partir de:

1) adquisició de coneixements,

2) contingut i presentació dels materials elaborats,

3) el grau de participació.

El seguiment i l’execució d’aquesta webquest correspon a un 30% de la qualificació final de les assignatures “Lírica romànica”, “Tradició artúrica”, “Narrativa breu”.

Comments are closed.