Guia didàctica

Aquesta activitat va dirigida als alumnes del Grau i de la Llicenciatura de Filologia Romànica que estiguin cursant les assignatures de “Lírica romànica”, “Tradició artúrica” i “Narrativa breu”.

Mitjançant el seguiment d’aquesta webquesta es pretén que els alumnes reflexionin sobre l’evolució de dos elements clau en el teixit literari medieval: la dona i l’amor. D’aquesta manera, a través de les activitats proposades es busca que els alumnes s’apropin a la matèria amb un esperit actiu, reflexiu i dinàmic, amb la finalitat de posar en marxa una sèrie d’habilitats transversals (capacitat d’anàlisi, de síntesi i de reflexió). Es busca, igualment, vincular l’aprenentatge a les ofertes educatives i lúdiques de la ciutat, entenent que no podem apropar-nos a la literatura sense tenir present altres representacions artístiques i que aquestes ens ofereixen noves vies complementàries i enriquidores d’aproximació als textos medievals.

Comments are closed.