Avaluació

L’avaluació d’aquesta webquesta es farà a partir d’una rúbrica, on avaluarem l’habilitat de navegar per internet i extreure’n la informació necessària, destresa en l’utilització dels programes i fer un bon treball en grup i l’exposició oral.

En aquesta ocasió serà el mestre i vosaltres mateixos qui realitzin l’avaluació.

- Avaluació del mestre (la suma ha de superar els 20 punts):

 Criteris d’avaluació/
nivells d’Expectativa
  FLUIX (1) ACCEPTABLE (2)       BÉ (3)  EXCEL·LENT (4)
 Ús d’Internet Necessiten ajuda per utilitzar els enllaços suggerits o per navegar dins una web. Usen ocasionalment els enllaços suggerits i naveguen amb facilitat.  Generalment són capaços d’utilitzar els enllaços suggerits per trobar la informació i naveguen fàcilment. Utilitzen amb èxit els enllaços suggerits per a trobar la informació i naveguen amb facilitat.
 El Zoo El Zoo no conté la informació demanada. El Zoo conté la major part de la informació demanda i és comprensiva.  El Zoo conté tota la informació demanda de forma comprensiva.
El Zoo està molt ben detallada i és comprensiva. Conté tota la informació demanda.
 Cooperació Els hi ha costat aportar les seves idees i observacions. Han participat aportant algunes idees i observacions. Han participat aportant idees, han fet observacions oportunes. Han participat molt activament aportant idees, fent observacions molt interessants per aconseguir uns bons resultats.
 Dinàmica d’interacció Els ha costa molt agrupar-se per realitzar les feines que se’ls demanava. Han aconseguit agrupar-se en cada moment segons el que se’ls demanava. S’han agrupat segons les necessitats de cada moment i han acceptat els canvis de situacions. S’han agrupat segons el que se’ls demanava en les diferents activitats i han sabut adequar la seva actuació a cada nova situació.
 Resolució de conflictes En els moments de desacord els ha costat molt escoltar i acceptar les diferents opinions. En els moments de desacord han escoltat les opinions dels companys. En els moments de desacord han escoltat les opinions i han acceptat els canvis de situacions. En els moments de desacord, han argumentat les seves opinions, han escoltat i valorat les dels altres i han arribat a un consens satisfactori per tots.
Preparació exposició oral Exposició poc clara, amb molts errors, presenta poc domini del tema. Ha de fer algunes rectificacions, de tant en tant semblen dubtar. Exposició fluïda, molts pocs errors. Es nota un bon domini del tema, no comet errors, no dubta.
 Interès Li costa aconseguir o  mantenir l’nterès del públic. Interessa força en principi però es fa una mica monòtona. Atrau força l’atenció del públic i manté força bé l’interès durant l’exposició. Atrau l’atenció del públic i manté l’interès durant tota l’exposició.
 La veu Li tremola la veu, hi ha moments que costa d’entendre. Usa un to força baix això fa que costi de seguir l’exposició.  Veu clara, bona vocalització. Veu clara, bona vocalització i  entonació  adequada.

 

- Autoavaluació de grup:

Quina és la valoració que creieu que us mereixeu?        FLUIX          CORRECTE          BÉ      EXCEL·LENT
Us ha agradat treballar en grup? Per què?
Us heu repartit les feines entre tots?
Us heu posat d’acord?
Heu trobat la informació necessària per crear el Zoo?
Què us ha costat més de fer?
Què us ha costat menys de fer?
Heu après coses? Quines?