Tasca

Les activitats es portaran a terme en grups de 4-5 membres. Poseu-vos d’acord per fer els grups i per realitzar el següent:

- Conèixer l’hàbitat i el tipus d’alimentació dels animals.

- Crear un zoo virtual.

- Exposar el vostre treball.