Introducció

Sabeu que tots els éssers vius són formats per cèl·lules, però són totes iguals?

Amb aquestes activitats descobrirem l’estructura de les cèl·lules i la seva diversitat

Les cèl·lules son vives per tant s’alimenten es relacionen amb el seu voltant i es reprodueixen.

Per fer tot això necessiten els orgànuls cada qual amb la seva funció imprescindible per a la vida

Estudiarem que és el càncer i com podem utilitzar les cèl·lules mares amb finalitat terapèutiques.