LA GRAN PREGUNTA

Per què cada vegada fa més calor i els pols es desfan amb més rapidesa?