Introducció

La història contemporània d’Espanya presenta una sèrie d’eixos temàtics, de problemes, com el religiós el territorial o el social, que han afectat de manera general als diferents governs dels últims 200 anys. Qüestions com la relació entre l’Església i l’Estat (recordem el conflicte per la presència de la religió a les escoles públiques) o el més persistent de la configuració de l’Estat espanyol en la seva relació amb els nacionalismes territorials (ETA, els nacionalismes basc i català , l’autodeterminació, …).

L'alternança de poder

De vegades, l’organització cronològica dels continguts, és a dir, dividits en períodes, ens fa perdre de vista aquestes grans qüestions que han afectat a la història més recent d’Espanya. Aquesta proposta vol que treballis algun d’aquests aspectes al llarg de tot el període de la nostra història recent.

Comments are closed.