Avaluació

La realització d’aquesta activitat és obligatòria. La nota d’aquesta activitat queda integrada en el 20% de l’apartat dedicat a activitats i treballs. De totes maneres, la nota del treball servirà per valorar, positivament o negativament, els casos més dubtosos al voltant de la nota final.

Del treball presentat es valorarà:

• La informació presentada: el seu grau de desenvolupament i profunditat; l’expressió i vocabulari utilitzats (faltes d’ortografia i ús d’un vocabulari històric). El seu nivell d’exactitud i precisió

• L’estructuració d’aquesta informació, fonamentalment dels documents: si se segueix un guió o esquema previ, si hi ha una coherència en les dades que s’aporten, …

• La rellevància dels textos, mapes, quadres o imatges escollides i el comentari d’aquests.

• La presentació. Ja sigui en Power Point, Flash o Pàgina web, es valorarà de forma important el treball de maquetació, el disseny del treball i l’originalitat.

• En cas que s’hagués realitzat l’exposició oral, es valorarà la capacitat d’expressió, l’ús del vocabulari històric i la connexió entre l’exposició oral i la visual. En fi, si és una exposició persuasiva, clara i interessant.

Comments are closed.