Recursos

 

El problema agrari: La radicalització de l’estructura de la propietat. Retard agrari i econòmic 1.- Desamortitzaccions del segle XIX. Conseqüències per l’agricultura i els pagesos. Creació de la guàrdia civil. 

2.- Intent de la Reforma agrària en la II República, el seu fracàs i les seves conseqüències.

 

3.- La modernització del camp els anys seixanta. L’èxode rural.

 

4.- El camp avui

 

a) L’estructura de la propietat de la terra a Espanya: problemes i intents de solució

 

 

b) L’agricultura avui: La UE

El problema religiòs. Excessiva intervenció i poder de la religió catòlica a Espanya 1.- El clero un dels estaments privilegiats de l’antic Règim. El procés de laicitat del nou Règim Liberal. 

2.- L’anticlericalisme del moviment obrer. El problema religiòs de la II República.

 

3.- El suport a Franco i la creuada nacional. L’Església i l’oposició al franquisme

 

4.- Suport en la Transició. La relació entre l’església i els nacionalismes.

a) El liberalisme i la religió

 

b) El moviment obrer i la religió catòlica.

 

c) Clericalisme i anticlericalisme al segle XX

 

d) L’Església i l’educació.

 

e) Educació, política i religió amb la democràcia

 

Sistemes de govern:Monarquia absoluta, parlamentària, repúblcia, dictadura.

Autoritarisme i democràcia

1.- Antic Règim. Monarquia Absoluta. Caràcter hereditari. Concentració de poders. 

2.- Monarquia constitucional o parlamentària.

 

3.- Consolidació de la monarquia parlamentària (Isabel II)

4.- Primer intent d’establir la democràcia: El sexenni

 

 

5.- La Restauració: estabilitat i predomini oligàrquic. L’organització d’Espanya des de dalt.

 

6.- La descomposició del sistema canovista: lluita interna i incapcitat del sistema per incorporar les forces de fora del sistema. Solució autoritària: dictadura de Primo de Rivera.

 

7.- Democràcia real: la II República; fracàs

 

8.- Dictadura, franquisme i evolució

 

 

 

 

a) Dificultats per passar de l’Antic Règim al liberalisme

 

b) Les dificultats per fer arribar la democràcia a Espanya. Causes

 

c) La situació actual. Comparar amb altres sistemes

Els partits polítics: Partits elitistes i partits de masses 1.- Els partits liberals: progressistes i conservadors 

2.- Els partits de la restauració

 

3.- Els partits de masses de finals del XIX (partits republicans, nacionalistes, socialistes….). Explosió i enfrontaments en la II República. Els partits d’extrema dreta.

 

4.- El partit únic durant el franquisme. Les “famílies políticas”

 

5.- Els partits en l’actualitat: democràcia i institucions de poder.

 

a) Partits d’èlits i de masses

 

b) Els partits polítics en l’actualitat

 

c) Democràcia interna dels partits.

Cops d’estat. Molta intervenció en la vida política 1.- Importància de la guerra en la història d’Espanya. Macrocefàlia militar. 

2.- Militars i liberalisme. Presència militar al davant de partits polítics. Pronunciaments com a recurs per l’alternança política.

 

3.- Militars i segle XX: solució als problemes del país mitjançant la força: Primo de Rivera i Franco.

 

4.- Pronuncimanets militars amb intencionalitat política (per fer arribar els liberals progressistes o per tornar a l’antic règim)

 

5.- Els africanistes

a) Relació amb els problemes econòmics, polítics, socials….

 

b) Raons de la presència militar en la història contemporània d’Espanya

 

c) Les guerres i la influència militar en la societat

 

d) Les missions de l’exèrcit actual  en comparació amb el passat


Comments are closed.