Tasca

Es tracta de triar un dels següents blocs temàtics. A partir d’aquí, s’ha d’elaborar un treball sobre el bloc sencer, el que té un caràcter evolutiu, o bé sobre algun dels aspectes assenyalats en cada bloc, esmentant els seus antecedents i conseqüències.

El resultat serà reflectit bé per escrit bé en una presentació point o una pàgina web.

Per exemple, si tries el bloc sobre la intervenció dels militars en la política tindries dues opcions:

• Treballar sobre l’evolució d’aquesta situació en els segles XIX i XX veient les seves característiques generals amb exemples

• Escollir un període històric concret i veure quin paper han jugat els militars i per què

Comments are closed.