Introducció

Aquesta webquest, destinada als alumnes de Batxillerat, pretén aproximar els i les alumnes a aquest període de cabdal importància per la història del Món Actual; la Fi de la Guerra Freda i del món bipolar. Un moment en que dos blocs, encapçalats per la URSS i els EUA respectivament, van deixar d’enfrontar-se ideològica, política, econòmica i militarment. Aquesta webquest pretén proposar una seqüència didàctica per tal de que els alumnes coneguin millor el procés que va portar a la fi de la Guerra Freda.

La Guerra Freda, que havia marcat les relacions internacionals des de la fi de la IIa Guerra Mundial, va finalitzar a conseqüència de la desintegració que va patir la URSS i que la va portar a la seva desaparició a principis dels anys noranta del segle XX. Un procés que es va iniciar amb les transformacions que va dur a terme Mikhail Gorbatxov a partir de 1985 i que, de manera ràpida, van propiciar la crisi que va portar a la desaparició de la URSS; així com, des de les revolucions de 1989, havia propiciat la caiguda dels governs comunistes de l’Europa de l’Est.

La fi de la URSS va deixar als EUA com a única superpotència mundial. A partir d’aquell moment Washington va començar a exercir el paper de “gendarme mundial” basant la seva superioritat en el poder econòmic i militar. Un poder que, tot i els canvis que s’han donat al llarg de la primera dècada del segle XXI, encara es manté.