Conclusió

Amb aquest treball es pretén que els i les alumnes investiguin pel seu compte sobre un dels períodes més importants de la història del Món Actual. Un cop realitzat el treball, els alumnes seran capaços de descriure els principals factors del procés històric que va portar a la fi de la Guerra Freda; identificaran esdeveniments, personatges importants, hauran triat les imatges més il·lustratives, etc. A més, la comprensió d’aquest període històric els permetrà identificar i caracteritzar les principals novetats a les relacions internacionals de principis del segle XXI.