Tasca

Els alumnes, distribuïts en grups de 2-3 components, hauran d’elaborar un treball on es faci una exposició dels fets, personatges, dades, etc. que van donar forma a la fi de la Guerra Freda. Un treball que hauran d’entregar en format paper al professor i que, a més, anirà acompanyat d’una breu exposició a classe amb Power Point.

Un cop configurats els grups, es distribuiran els diferents apartats a tractar per tal de que entre tots els treballs i exposicions es comprengui la trascendència dels processos que van tenir lloc en aquells anys. Les activitats a realitzar seran les següents:

  • Escriure un treball breu sobre sobre aspectes essencials del període històric o redactar una breu biografia sobre alguna de les principals figures del període
  • Sel·leccionar algunes imatges especialment il·lustratives del període
  • Elaborar una presentació Power Point sobre el tema tractar