Procés

1.1 Feu un resum de la llegenda de la Cabra d’Or de Moià.

1.2 Situeu el poble de Moià en un mapa de Catalunya.

1.3 En un mateix mapa de la zona situeu el Castell de Clarà, Castellnou de la Plana i la Plaça de l’Església del poble de Moià. També heu d’incloure fotos d’aquests llocs.

 

2.1 Quines són les característiques principals del feudalisme? De quin segle a quin segle va?

2.2 Quins eren els diversos estaments socials que hi havia? Classifiqueu els protagonistes de la llegenda segons aquests estaments socials.

2.3 Expliqueu més detalladament com vivien els pagesos. Quins tipus de pagesos hi havia? Què eren els pagesos de remença?

2.4 El dret de cuixa és un element cabdal en la llegenda de la cabra. Expliqueu què era. És veritat que va existir?

2.5 Què eren els mals usos? Quins mals usos hi havia?

2.6 Els pagesos de remença no van fer res davant de les pèssimes condicions en què vivien? Explica breument (no més de mitja pàgina) el conflicte dels remences (plantejament, les dues guerres i el desenllaç final amb la Sentència Arbitral de Guadalupe).

 

3.1 Perquè Moià estava sota el poder dels Planella? Havia succeït això anteriorment?

3.2 Què significa que Moià esdevingués carrer de Barcelona? Perquè els vilatans de Moià volien ser-ho? Quan es va produir? Què era el carreratge?

3.3 Busca l’escut del poble de Moià. Explica com és i perquè és així.

 

4.1 Ara que saps tot això revisa la llegenda i intenta diferenciar quines parts són certes, o podrien ser certes, i quines són inventades.

4.2 Repassa breument quin són els moments més importants, simbòlics i significatius de la festa de la Cabra d’Or.