Tasca

Heu de realitzar un seguit de tasques, per tal de descobrir la llegenda i tots aquells elements relacionats amb l’entorn en què es va produir. Així coneixereu moltes coses de com vivia la gent al segle XIV i alguns dels costums que hi havia. Però allò més difícil serà destriar quins foren els fets reals i què és fruit de la imaginació popular…

Per realitzar aquest procés de recerca cal que us poseu en petits grups (entre 2 i 4 persones) i escriviu un document amb les respostes de les preguntes que us faran a l’apartat Procés. L’exercici ha de tenir una portada amb el títol, la data i els noms; a continuació hi ha d’haver les respostes a les diverses preguntes que us plategem; i al final heu de fer una apartat de bibliografia indicant d’on heu extret la informació del treball. Si us ve de gust també hi podeu incloure fotos.

A l’apartat Recursos, hi ha diversos enllaços que us ajudaran a recopilar la informació, tot i que en podeu utilitzar d’altres, tenint en compte que la seva informació potser no és del tot fiable. Recordeu, però, que les respostes les heu d’escriure vosaltres mateixos, no es val fer copiar i enganxar. També podeu utilitzar el llibre de text.

És molt important també que realitzeu els exercicis tots els membres del grup sense que uns treballin més que els altres i evitant que es produeixin baralles o altres problemes.

És interessant que aneu a l’apartat Avaluació abans de començar a realitzar el treball, per saber com us valorarem aquest exercici.