Créditos

  • Esta Webquest ha sido creada por Marco Pont
  • Para la asignatura de Didáctica de la Història del Màster de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona impartida por el Dr. Joaquín Prats