Introducció

 

Des de mitjans del segle XVIII, a la Gran Bretanya es va començar a desenvolupar una revolució productiva com no s’havia vist des del Neolític. La Revolució Industrial es va caracteritzar, doncs, per la capacitat de producció massiva i la possibilitat de treure un benefici d’això, benefici que restaria en unes poques mans i distaria, de lluny, de les condicions dels qui posarien la seva força de treball. Fàbriques, màquines i masses i masses d’assalariats que farien possible una revolució amb molt poc glamour i encara menys eròtica.

Cóm era treballar en aquests centres de producció? En quines condicions ho feien els obrers? Cóm eren les seves vides?

Et convidem a que, per un dia, et fiquis en les sabates d’un assalariat del Manchester del 1850. No pateixis: per aquesta tasca no t’hauran de sortir calls a les mans, únicamentd’utilitzar la informació de la que disposem i, especialment, grans dosis de la teva imaginació.

Comments are closed.