Conclusió

… Tots els indrets de l’escola  són espais amb possibilitats educatives. Ara bé, per a que un espai esdevingui realment educatiu per a l’infant i l’estona que hi roman contribueixi a l’assoliment de les capacitats vindrà donat per la reflexió que els docents de cada centre hagi realitzat. Aquesta WebQuest pretén ser una reflexió sobre els usos, els espais, els materials i els temps que se li dedica

Comments are closed.