Guia didàctica

Continguts

4.1. L’organització dels recursos a l’educació infantil

4.1.1. ¿De quins recursos disposem?

4.1.2. Normativa reguladora

4.2. L’organització de l’espai

4.2.1. Algunes consideracions quant a la distribució de l’espai

4.2.2. L’espai arquitectònic

4.2.3. Els espais tancats

4.2.4. Els espais oberts

4.2.5. Els espais a les ludoteques

4.3. L’organització del temps

4.3.1. La planificació del temps

4.3.2. Organització del temps a l’aula

4.2.3 El temps en el període d’adaptació

4.4. Organització dels materials

4.4.1. El material mobiliari

4.4.2. El material de joc

4.4.3. Materials de l’entorn i la natura

4.4.4. Estris, suports i materials fungibles

4.5. Recursos humans

4.5.1. Organització dels recursos humans a l’escola infantil

4.5.2. Organització dels recursos humans en l’àmbit no formal

4.6. Agrupament d’alumnes

Bibliografia i webrafia
Zaragoza, C. Muñoz, C.
Didàctica de l’educació infantil. Altamar. Barcelona, 2011.

Comments are closed.