Procés

Per tal de dissenyar la nostra maqueta haurem de tenir en compte i justificar:

-Les necessitats dels infants
-Els espais que proposareu
-Els materials
-Els recursos humans necessaris
-El paper de la família
- etc.

Podreu trobar informació interessant per a la vostra tasca a:

https://wikis.uab.cat/psic_g11/index.php/Organitzaci%C3%B3_d%E2%80%99espai,_materials_i_temps

 http://www.xtec.cat/~ccols/intercan/matirecursos.htm

http://www.xtec.cat/~ccols/creativitat/creativitat.htm

http://www.xtec.cat/~ccols/jardiner/disseny/disseny.htm

https://sites.google.com/a/xtec.cat/educacio-infantil-0-3/

http://veurepensarisentir.blogspot.com.es/2012/01/leducacio-reggio-emilia.html?spref=tw

 

 

 

 

Comments are closed.