Tasca

Haureu d’elaborar una maqueta d’una Llar d’Infants que reculli totes les instruccions de la normativa reguladora per a primer cicle

DECRET 282/2006, de 4 de juliol, dels requisits dels centres del primer cicle de  l’educació infantil

i la teoria de la UF2 del Mòdul MP02 DIDÀCTICA DE L’EDUCACIÓ INFANTIL

Caldrà presentar una maqueta realitzada amb materials reciclats de dimensions no superiors a 1m d’ample per 1m d’alt i una justificació teòrica presentada en una cartolina

 

Comments are closed.