Introducció

FARMACOLOGIA I TERAPÈUTICA II. Grau de Farmàcia. Universitat de Barcelona

La diabetis és un trastorn general del metabolisme que es manifesta per una elevació anormal dels nivells de glucosa a la sang. Aquesta anomalia pot ser deguda a una producció insuficient d’insulina o bé a un mal funcionament d’aquesta hormona.

La diabetis aumenta el risc de patir malalties cardiovasculars, cerebrals i renals, però un bon control dels nivells sanguinis de glucosa a la sang pot prevenir aquestes malalties. L’educació sanitària al pacient diabètic és molt important, ja que un bon coneixement de la malaltia tant per part dels professionals com dels pacients ajuda a prevenir, detectar i actuar precoçment davant de possibles complicacions.

Tradicionalment, els metges decidien les dosis d’insulina i els intervals d’administració, i el pacient es limitava a injectar-se la insulina com se li havia prescrit. En els darrers anys, cada vegada més s’ha intentat delegar, gradualment, la responsabilitat de l’atenció de la diabetis a la persona afectada, naturalment després de donar-li tota la informació necessària.