Conclusió

Al finalitzar aquesta webquest, seguint les
indicacions que figuren als apartats Tasques i Procés, heu de ser capaços de:
- Identificar les característiques i el tractament de la diabetis tipus 1.
- Conèixer els diferents tipus d’insulines i els efectes adversos que poden aparèixer.
- Emetre consell terapèutic en relació a l’ús d’insulina, especialment en la població adolescent.
- Dissenyar un fulletó adreçat a pacients

A més, la webquest us haurà ajudat a desenvolupar una sèrie d’habilitats transversals com són la capacitat d’analitzar la informació i sintetitzar-la, la reflexió, la comunicació escrita amb el pacient i el treball en equip, totes elles imprescindibles per a l’exercici professional.