Procés

Per tal d’avançar en la tasca de forma eficaç feu grups de 4 persones, i subdividiu les tasques de cerca d’informació. Cal que us repartiu les 4 qüestions citades a “tasca” (a, b, c, d) i realitzeu una revisió bibliogràfica, responent a les preguntes.

A continuació haureu de posar en comú el material trobat, i elaborar un document amb la informació sintetitzada en word (màxim 1500 paraules). Tot seguit, en grup, heu de resoldre la qüestió e) i elaborar el fulletó informatiu adreçat als pacients joves diabètics insulinodependents. Per elaborar aquest fulletó us proposem que llegiu el document següent, que és un manual pràctic sobre com elaborar fulletons de salut adreçats a pacients, amb orientacions sobre la redacció i el disseny d’aquest tipus de material:

Mayor Serrano MB. Cómo elaborar folletos de salud destinados a los pacientes. Cuadernos de la Fundación Dr. Antonio Esteve, nº 14, 2008.

La tasca a presentar serà un dossier amb el document word que respon a les qüestions inicials i el fulletó informatiu.