Tasca

Ens trobem davant del següent cas:

La Maria és una noia de 21 anys diabètica tipus 1 insulinodependent des dels 11 anys. Durant tota la seva malaltia sempre ha estat ben controlada, ja que els seus pares s’encarregaven de la medicació i hàbits de vida. Actualment està rebent una pauta de tractament d’injecció múltiple d’insulina. Fa un any que s’ha independitzat, i comparteix pis amb altres estudiants.

Aquests últims mesos la Maria ha visitat en diverses ocasions la farmàcia on treballes per diversos motius. En una ocasió va explicar-te que després de jugar un partit de pàdel s’havia trobat molt marejada, amb taquicàrdia i tremolors. En l’última consulta refereix que porta algunes setmanes que es desperta suada amb glicèmies molt elevades.

Per resoldre les consultes de la Maria, primer haurem de tenir clars diversos conceptes claus i bàsics sobre la diabetis i el seu tractament:

a) Què és la diabetis tipus 1? A què és deguda i quina diferència té amb la diabetis tipus 2? Quin és el seu tractament?

b) Què és la insulina? Quins tipus d’insulina podem trobar? Característiques principals

c) Possibles complicacions del tractament amb insulina.

d) Educació sanitària al pacient diabètic: tractament, dieta, exercici. En especial atenció als joves, cal una reflexió sobre el moment que està vivint la Maria, què creieu que ha canviat en els hàbits de vida, per l’edat que té, què cal reforçar en la informació al jovent.

e) Quin problema creieu que va tenir la Maria el dia que es va trobar malament després de fer un exercici intens? A què és degut que cada dia s’aixequi suada i amb glicèmies altes? Com ho solucionaríeu?

La tasca és elaborar un document de 1500 paraules donant resposta a les anteriors qüestions, i un fulletó adreçat a la Maria on aquesta informació se sintetitzi i s’exposi de forma clara i entenedora. Pensa que aquest fulletó s’hauria de poder emprar no només per la Maria sinó per a qualsevol pacient jove amb qüestions o preguntes sobre la seva malaltia i tractament, per tant ha d’estar redactat de manera senzilla i comprensible per persones sense cap formació científica.