Introducció

A l’assignatura de Coneixement i Exploració de l’Entorn Natural es proposa el disseny d’una unitat didàctica per desenvolupar continguts propis de les ciències experimentals a l’aula d’infantil.

La proposta es planteja com una activitat de tipus síntesi que engloba tots els aprenentatges adquirits al llarg de l’assignatura.

Aquesta plataforma té la finalitat de guiar i orientar l’alumnat en el disseny de la Unitat Didàctica d’una manera gradual i al llarg de tot el semestre. També pretén ser l’espai de referència on trobar els documents i la informació necessària.

A les respectives pestanyes trobareu informació referent a:

Ens espera un grapat de feina, però de ben segur que serà un procés ple d’aprenentatges i de descobriment.

Som-hi!

 

 

 

Comments are closed.