Conclusió

En aquesta webquesta heu après una mica què és el “disseny pedagògic”, tot aprofundint en el concepte i en un model concret, i també heu compartit altres models entre vosaltres.

Si voleu anar una mica més enllà, us recomano un article de Coll que parla del disseny “tecopedagògic” Coll, César. “Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidad y potencialidades”. En: Carneiro, R.; Toscano, J. C.; T. Díaz (comps). Los desafíos de las TIC para el cambio educativo. Madrid: OEI-Santillana, Fundación Santillana, 2009, p. 113-126. També disponible en línia a: <http://www.oei.es/metas2021/LASTIC2.pdf> [Consulta: 8 febrer 2014].