Procés

En primer lloc, caldrà organitzar la classe en 5 o 6 grups, i cadascun haurà d’elaborar una definició del concepte “disseny pedagògic”, tenint en compte que aquest nom de “disseny pedagògic”, explicita una manera d’entendre l’educació i uns referents psicopedagògics concrets, ja que inicialment i històricament el concepte era “disseny instructiu”.

Posteriorment cada grup triarà un model de disseny pedagògic dels 9 recomanats, o qualsevol altre model que trieu vosaltres. Caldrà triar-lo al Doodle que hem preparat psant el nom dels membres del grup.

Els 9 models recomanats són:

 • 4C-/ID (Merriënboer, Clark & Croock)
 • ADDIE
 • ASSURE (Heinich, Molenda, Russell & Smaldino)
 • Dick & Carey: SDI (Systematic Design of Instruction)
 • Jonassen: Disseny d’entorns constructivistes d’aprenentatge
 • Merrill: “Firts principles onf Instruction”o “A pebble-in-the-pond
 • Morrison, Ros & Kemp: MRK
 • R2D2, Recursive Reflective Design Model (Willi)
 • SOLE, Student-Owned Learning-Engagement (Biggs, Laurillard & Conole)

Del model triat cal recollir:

 • L’origen i els autors/res, i si és possible, alguna referència bibliogràfica rellevant
 • Una descripció del model amb detall dels elements i les seves relacions, així com la seva estructura i fluxos (lineal, seqüencial, ramificada, circular, cíclica…) i una representació gràfica estàndard o elaborada per vosaltres
 • El seu marc referencial i fonaments explícits o implícits (teories de l’aprenentatge, autors/res de referència…)
 • El “model” de professor/ra que comporta
 • Els mètodes d’ensenyament/aprenentatge que porta implícits
 • El tipus d’objectius, continguts, competències…, que proposa
 • El tipus d’avaluació implica
 • Si té en compte el context i entorn
 • Alguna particularitat del model
El dia que s’acordi, cada grup farà a classe l’explicació del model que ha estudiant, recolzada amb una presentació gràfica, que haurà de durar un màxim de 10 minuts. Les presentacions es compartiran al Campus Virtual.

 

Referències i recursos