Tasca

A partir de l’organització de la classe en cinc grups, cadascun haurà d’elaborar una definició del concepte “disseny pedagògic”, i preparar l’explicació d’un model de “disseny pedagògic, recolzada amb una presentació gràfica, que s’exposarà a classe i que haurà de durar un màxim de 10 minuts. Les presentacions es compartiran al Campus Virtual.