Guia didàctica

Continguts

Pobresa i tipus de pobresa.

Enriquiment d’uns països a costa d’altres.

Incompliment dels Drets Humans referits a la pobresa.

Tercer i Quart món.

ONGs i Fundacions que lluiten contra les situacions de pobresa.

Compromisos Internacionals: Els Objectius del Mil·leni.

Objectius

Definir i explicar el concepte pobresa i els tipus de pobresa.

Analitzar i relacionar imatges amb els tipus de pobresa.

Reflexionar sobre el paper dels països rics en la pobresa mundial.

Comprovar que no tothom té cobertes les necessitats bàsiques.

Cercar notícies a diversos mitjans d’informació.

Qüestionar l’ús de la locució “Països del Tercer Món”.

Explicar en què consisteix el concepte de Quart Món.

Mostrar-se crític sobre el fet de desitjar tenir més del que es necessita.

Cercar el significat de vanitat, supèrbia i ostentació i els antònims corresponents.

Cercar i explicar quatre projectes que dugui a terme Intermón Oxfam.

Investigar sobre la Fundació Vicente Ferrer.

Llegir i visualitzar la informació proporcionada sobre els “Objectius del Mil·leni” i fer una reflexió.

Elaborar un mural o una presentació PowerPoint sobre el tema.

Preparar una exposició per dur a terme davant de la resta dels compays.

Utilitzar les TIC per elaborar el document de treball.

Plantejar preguntes al fòrum de l’assignatura.

Relació amb les competències

1. Comunicativa, lingüística i audiovisual.

Per la realització del document de treball i l’exposició del tema.

2. Artística i cultural.

Per la realització del mural o presentació PowerPoint, ja que tenen total llibertat per al seu disseny.

3. Tactament de la informació i competència digital.

Degut a la metodologia del treball, utilitzant la webquest, el fòrum i google docs.

5. Aprendre a aprendre.

Tot i que el treball és guiat, també té un gran component d’autoaprenentatge, ja que molta informació hauran de seleccionar-la, mostrant-se crítics en la seva selecció, a més que podran buscar altres fonts d’informació.

6. Autonomia i iniciativa personal.

Al tractar-se d’un treball en grup per realitzar principalment de manera autònoma, hauran de prendre decisions i consensuar les diferents propostes.

8. Social i ciutadana.

Per l’aprenentatge sobre les diferències entre països rics i pobres que suposa la realització d’aquest treball i el coneixement de les diferents formes de participar com a individu i com a societat per a la millora de les condicions de vida de molta gent.