Preguntes

Copieu les següents preguntes en un Word per tal de poder-les contestar i així crear el vostre propi dossier d’aprenentatge.

1. El món romà tenia una civilització molt militaritzada i ordenada. Quin tipus de patró utilitzaven els romans per construir les seves ciutats? Explica’n tres trets característics (estructura, eixos principals, edificis o construccions, etc.).

2. Com ja sabeu, els romans parlaven en llatí i tenien noms concrets per algunes paraules. Explica què volen dir aquestes paraules: termes, domus, necròpolis i insulae.

3. Completa la següent taula, dient si aquestes afirmacions són verdaderes o falses. En cas que siguin falses, digues la resposta correcta.

V / F Resposta correcta
1 La casa dels patricis es diu DOMUS
2 Decoren la casa amb pòsters.
3 El distribuïdor de la casa es diu ATRI.
4 A l’atri, l’amo rep als enemics i esclaus
5 Els patricis, quan no volen un fill, l’aixequen enlaire
6 Els fills dels patricis poden acabar com a esclaus si el pare no els reconeix.
7 Els nens que acaben com a esclaus abandonats a la bugaderia.
8 Els PUBLIQUI són els esclaus dels sacerdots.

4. El fòrum era un dels llocs més importants de les ciutats romanes. Digues tres activitats que s’hi feien.

5. A les ciutats romanes l’aigua tenia una importància cabdal. Què van inventar els romans per fer-la arribar a la ciutat? (Busca’n una imatge) On s’emmagatzemava aquesta aigua? Com arribava a les cases?

6. La cultura romana tenia moltes divinitats. Busca quin era el seu lloc de culte i fes-ne una petita descripció (completa la teva descripció amb una imatge).

7. Anomena els diferents espais on els habitants romans anaven a passar les seves estones de lleure. Especifica en cada un d’ells qui hi podia entrar.

8. Descarrega’t la següent imatge al teu dossier i marca en el plànol les següents parts d’una ciutat romana: Cardo, Decumanos, muralla, fòrum, temple, aqüeducte i amfiteatre. Si en saps alguna més, la pots posar.

Planell ciutat romana

Font: http://www.glogster.com/victoria1997/barcino/g-6ml2aek0q862k5uddmodpa0