Tasca

OPCIO TREBALL INDIVIDUAL:

1ª tasca (individual).- Visualitza la primera escena de la pel·lícula “Wit” (accessible en versió original subtitulada):

http://www.youtube.com/watch?v=sc-yx0HowuA

i també en versió doblada a:

http://www.4shared.com/folder/upHkQ5Yy/_online.html   )

i contesta de manera concisa (però reflexiva) les preguntes que et fem. Envia´ns les respostes a l´email del professor/a.

Preguntes.-

1.-Quina és la finalitat d´aquesta entrevista des de la perspectiva del Dr. Kelekian? I des de la perspectiva de la pacient?

2.-Quina estratègia sembla seguir el Dr. Kelekian?

3.-Analitza detalladament l´ entrevista (tots dos personatges) : hi veus trets o detalls d´empatia?  D´assertivitat?

-Quina relació estableix la Dra Bearing amb el Dr Kelekian? Mireu de definir la relació en termes de jerarquia, afectivitat i reciprocitat.

-Estudieu la comunicació no verbal dels personatges: proxèmica, gestualitat facial, cinèsica corporal, parallenguatge, adaptadors…

-El Dr. Kelekian demana un Consentiment Informat per tal que la pacient entri en un assaig clínic… Creieu que es pot millorar la petició que realitza a la pacient? Mireu d´escriure un diàleg que millori el que acabeu de sentir.

-Identifiqueu les característiques fonamentals d´una pràctica clínica orientada al pacient i avalueu aquesta entrevista conforme a aquestes característiques. Podeu consultar la Taula 1 i el següents hipervincles:

THE PATIENT-CENTERED CARE IMPROVEMENT GUIDE, clica:  1,

UNDERSTANDING PATIENTS EXPERIENCES , clica:  2,

PACIENT ONCOLOGIC: clica 3.

OPCIO TREBALL DE GRUP

2ª tasca (grupal).- Contacta amb els tres companys/es que t´hem assignat.  Els grups ja han estat creats i pots consultar-los punxant aquí. Heu de crear tots quatre un xat o un fòrum i via Internet elaborar un document que doni resposta a les preguntes relacionades més amunt. Entre els millors documents en seleccionaré alguns  i el presentareu a la classe.  En cas de que sigueu seleccionats -el professor responsable es posarà en contacte amb vosaltres-  haureu d´anomenar un portaveu, tot i que serà el conjunt de l´equip qui participi en el debat. Us demanaré als equips seleccionats que reproduïu alguna part del diàleg que heu visualitzat per tal de millorar-lo.

UNA VEGADA S´HAGI REALITZAT EL DEBAT.- De manera INDIVIDUAL  cal que facis un resum final en el que consideris:

a)El que el debat i els documents presentats pels altres grups t´aporten en relació al teu document. Quins punts de vista no havies considerat.

b)En quin sentit has canviat d´ opinió o t´has reafirmat en la teva opinió.

c)Quina consideres que ha estat la opinió a)més sorprenent, b)mes original i c)mes profunda dels teves/us companys/es.

Novament et demano que em remetis aquesta reflexió final a l´email del professor.