Conclusió

Al finalitzar aquesta webquest, seguint les indicacions que figuren als apartats Tasques i Procés, heu de ser capaços de:

- Calcular el risc embolic i el risc d’hemorràgia d’un pacient0

- Conèixer què és la fibril·lació auricular i l’ictus, el seu tractament i els riscos que presenta.

- Emetre consell terapèutic en relació a l’ús d’aquests fàrmacs

- Dissenyar un fulletó adreçat a pacients

A més, la webquest us haurà ajudat a desenvolupar una sèrie d’habilitats transversals com són la capacitat d’analitzar la informació i sintetitzar-la, la reflexió, la comunicació escrita amb el pacient i el treball en equip, totes elles imprescindibles per a l’exercici professional.