Guia didàctica

Aquesta webquest ha estat plantejada per a alumnes del Grau de Farmàcia que estiguin cursant l’assignatura de Farmacologia i Terapèutica II.

Les tasques que es demanen en aquesta webquest posaran en marxa una sèrie d’habilitats transversals dels alumnes com són la capacitat d’analitzar la informació i sintetitzar-la, la reflexió, la comunicació escrita amb el pacient i el treball en grup.

L’activitat no és presencial, els alumnes formaran grups i treballaran de forma autònoma, i la tasca s’entregarà a través del campus virtual de l’assignatura.