Procés

Per tal d’avançar en la tasca de forma eficaç feu grups de 4 persones, i subdividiu les tasques de cerca d’informació. Cal que us repartiu les qüestions citades a “tasca” i les respongueu. A continuació haureu de posar en comú el material trobat, i elaborar un document amb la informació sintetitzada en fomat word (o pdf).

Tot seguit, en grup, heu d’elaborar el fulletó informatiu adreçat als pacients . Per elaborar aquest fulletó us proposem que llegiu el document següent, que és un manual pràctic sobre com elaborar fulletons de salut adreçats a pacients, amb orientacions sobre la redacció i el disseny d’aquest tipus de material:

Mayor Serrano MB. Cómo elaborar folletos de salud destinados a los pacientes. Cuadernos de la Fundación Dr. Antonio Esteve, nº 14, 2008.