Introducció

Es pot afirmar, sens dubte, que el tabac és la primera causa de mort prematura (A Catalunya cada dia moren total de 24 persones a causa del tabac, xifra que suma aproximadament 8.600 persones l’any. Dones: 6%; homes: 20%), i de malaltia prevenible al nostre país; essent considerat actualment el primer problema de salut pública prevenible en els països desenvolupats.

És un important factor de risc de gran nombre de malalties: cardiovasculars, pulmonars, i està implicat en nombrosos càncers. El consum de tabac durant la gestació produeix un retard del creixement fetal i incrementa el risc de complicacions durant l’embaràs

L’any 2008, 150.000 persones van intentar deixar de fumar a Catalunya, 50.000 ho van aconseguir. O sigui, un de cada tres catalans que va intentar deixar de fumar l’any 2008 ho va aconseguir.

Donat que les consultes d’atenció primària són el primer punt de contacte amb el pacient i, tenint en compte l’anteriorment esmentat, es fa imprescindible identificar i documentar de manera sistemàtica en tot pacient l’hàbit tabàquic, realitzar activitats preventives i/o un conjunt d’intervencions pel tractament del tabaquisme.

Per això us plantegem estimular/motivar que els professionals de l’atenció primària tinguin un paper més actiu en la deshabituació tabaquica.