Avaluació

L’avaluació d’aquesta tasca es realitza en base al treball de l’alumnat, el funcionament i treball en equip i per finalitzar la presentació final.

Tasca 1: Informe: 20% 

INFORME 0-3 4–6 7–10
Informació sobre el tema La informació no ha sigut degudament triada; hi ha carències S’ha seleccionat la informació més significativa,tot i que no s’ha integrat adequadament Inclou la màxima informació i s’ha elaborat molt bé.
Demostra que han adquirit coneixements Denota que no han comprès bé els conceptes principals Demostra que han adquirit coneixements, tot i que no han aprofundit al màxim Demostra que han adquirit coneixements i que han aprofitat l’activitat per millorar.

Tasca 2: Guió: 20% 

GUIÓ 0-3 4–6 7–10
Contingut La informació inclosa no és adequada pel sanitari La informació inclosa és adequada pel sanitari, tot i que te algunes mancances Inclou la màxima informació, està ben elaborada i és de gran utilitat pel sanitari.

Tasca principal: Video: 40%

VÍDEO 0-3 4–6 7–10
Contingut La informació inclosa no és adequada pel sanitari La informació inclosa és adequada pel sanitari, tot i que te algunes mancances Inclou la màxima informació, està ben elaborada i és de gran utilitat pel sanitari
Exposició oral Exposició desorganitzada. Idees poc clares Exposició correcta tot i que poc fluida Bona presentació, motivadora i molt pràctica.

Grau de participació en les tasques: 20%

Grau de participació Escala de valoració
Ha estat fàcil posar-nos d’acord en la tasca 1 0-1-2-3-4-5
Ha estat fàcil posar-nos d’acord en la tasca 1 0-1-2-3-4-5
Hem estat d’acord en la distribució de tasca principal 0-1-2-3-4-5
Hem tingut problemes de coordinació 0-1-2-3-4-5
Tothom ha treballat amb la mateixa intensitat 0-1-2-3-4-5