Guia didàctica

Aquesta activitat està orientada fundamentalment a estudiants de medicina.

Mitjançant aquesta WQ els alumnes profunditzaran en la temàtica del hàbit tabaquic i la seva deshabituació, per aconseguir implantar el consell breu i les tècniques de deshabituació segonsla fase del canvi en que es trobin, motivant als professionals sanitaris a ser proactius en aquest tema.

Tanmateix, també es busca potenciar la capacitat de síntesi a partir de la informació obtinguda, elaborant l’informe i el guió, junt amb la capacitat de treballar en equip.

Aquesta activitat es pot realitzar en el vostre lloc de treball a la universitat i/o a casa.

L’avaluació d’aquesta activitat està detallada a l’apartat específic; assignant-se a cada un de les tasques a realitzar una puntuació en funció del menor o major compliment dels objectius plantejats.