Procés

Heu de formar i treballar en grups de 6 persones. Cada persona del grup pot aportar els seus coneixements per completar les tasques prèvies, tot i que seria recomanable que us repartíssiu el treball en subgrups de 3 per tal de realitzar uns la primera tasca i els altres la segona; tornant a agrupar-vos per compartir la informació i treball realitzat per tal d’encarar entre tots i totes la tasca principal.

 

Tasques prèvies:

  • La primera consisteix en elaborar un informe que reculli els aspectes bàsics de la detecció i tractament del consum del tabac, a partir de la documentació que teniu en els Recursos del l’apartat Procés (text total entre 11.000-14.500 caracters amb espais, afegint algoritmes i/o taules. Format: Microsoft Word (qualsevol versió); imatges: s’han d’entregar en fitxers individuals, formats admesos: JPEG; EPS; TIFF; BMP i powerpoint).
  • I, la segona tasca, consisteix en elaborar un guió que serveixi de punt de partida pel video, amb el check-list de tot allò que és imprescindible destacar; la informació més oportuna pels pacients i els professionals, en base a la fase del procés de canvi en que es trobin (text total entre 10.000-17.000 caracters amb espais. Format: Microsoft Word (qualsevol versió).

La tasca principal, és crear un vídeo tipus “rol-playing” on es donin totes les situacions possibles en què es pot trobar un professional sanitari a l’hora d’haver de fer intervenció en un pacient fumador (precontemplatiu, contemplatiu, acció, recaiguda…). És a dir cada un de vosaltres te la possibilitat de representar un professional sanitari o bé un pacient; en alguna o més d’una, de les circumstancies del procés de canvi.

Abans de realitzar la gravació, hauríeu d’elaborar almenys el guió literari del vostre vídeo (http://evidgiovy.blogspot.com/2008/01/el-gui-literari-i-el-gui-tcnic.html /    http://xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/tdsvp/pdf/guio_literari_explicacio_ampliada.pdf), que sigui coherent amb els continguts les tasques prèvies i la seva funció, sense oblidar la importància del guió tècnic (http://xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/tdsvp/pdf/guio_tecnic_explicacio_mes_detallada.pdf) i del guió il·lustrat  (“storyboard”) (http://ca.wikipedia.org/wiki/Gui%C3%B3_cinematogr%C3%A0fic)

Es contempla la possibilitat que a part d’exposar el treball a la resta de la classe, es pengi a la xarxa – youtube o googlevideo (http://www.xtec.es/serveis/cda/a8902081/tutorials/googlevideo.pdf o altres com Vimio http://vimeo.com/) per tal que altres persones en puguin fer ús.

Recursos que us proposem:

Autonòmics:

 Estatals:

Internacionals: