Tasca

La Tasca principal consisteix en idear i crear un vídeo motivant als professionals sanitaris de l’atenció primària a realitzar una intervenció a cada pacient fumador, ja sigui des del consell breu fins a una intervenció concreta en funció del procés del canvi que estigui el pacient.