Introducció

  • Saps com es calcula el pH d’una solució? Haureu de calcular numèricament el pH d’una base feble i ser capaços de calcular el pH de diferents tipus de mostra d’ús habitual en la vida quotidiana.
  • Saps que existeixen recursos a Internet per calcular de manera ràpida i automàtica el pH d’una solució? Avalua’ls i fes servir els teus coneixements i sentit crític alhora d’escollir les eines disponibles a la xarxa.