Conclusió

Amb la realització d’aquesta webquest haureu aconseguit consolidar conceptes apresos a classe referent al càlcul de pH, així com familiaritzar-vos amb els recursos que es troben disponibles a la xarxa, i sobretot, ser conscients que al aprendre a resoldre numèricament un càlcul de pH us dóna sentit crític a la hora d’escollir el millor recurs disponible a la xarxa per fer aquest tipus de càlculs de manera més ràpida i automàtica.