Introducció

Benvingudes i benvinguts a la Webquest sobre el “Mapa dels àmbits i actuacions de la pedagogia”. Llegiu les següents línies per saber en què consistirà aquesta activitat. Nervis? Mandra? NO! :-)

La pedagogia és una disciplina del coneixement que fonamentalment es centra en l’estudi sistemàtic dels processos educatius. És la ciència de l’educació i també és l’art d’educar.

També és una paraula que es fa servir molt en l’expressió “fer pedagogia”. “S’ha de fer més pedagogia per tal que això o allò no ocorri” “cal fer més pedagogia perquè la gent entengui que etc etc”.

L’educació és el fet o objecte d’estudi de la pedagogia, encara que a vegades sembla que és un terreny on tothom hi posa cullerada (mestres, pares, periodistes, sociòlegs, psicòlegs, economistes, filòsofs, gurus de la informàtica, polítics, tertulians i passavolants). Però de fet, si tothom en parla, potser és que l’educació és quelcom molt preuat, oi?

Per què serà que a principis del S.XXI l’educació és un bé que cal repensar? (tingueu en compte el nou text de l’UNESCO, Repensar l’educació. Vers un bé comú mundial?). Està tenint això algun efecte en la professió del pedagog? Què hi pintem els del grau de pedagogia en tot plegat? Què podrem fer des del nostre camp de coneixement?

Per respondre aquestes i d’altres preguntes, primer de tot hem de saber què és un pedagog, quines competències ha de tenir, com es pot formar i en quins àmbits professionals es pot desenvolupar! Necessitem fer-ne un perfil!

Per anar fent boca us proposem el visionat de dos vídeos sobre pedagogia de la competència: (és la competència però els vídeos estan ben fets i ens aniran bé)


veure fins el minut 9:15 (després és publicitat de la UAB).

Ara que ja esteu més situats en la Webquest és fonamental que anem a l’apartat de “Tasca” per saber exactament què haureu de fer. Som-hi!

Sobre les webquest:

 1. Una webquest és una activitat d’indagació guiada a partir de recursos d’Internet. És una metodologia creada per Bernie Dodge i Tom March de la SDSU (University of San Diego, USA) l’any 1995. Web oficial: http://webquest.org
 2. La webquest es divideix en diverses parts que us orientaran en el desenvolupament de l’activitat.
  1. A l’apartat d’Introducció es contextualitza la webquest i es dóna informació per activar els coneixements previs necessaris i establir l’escenari.
  2.  L’apartat de Tasca descriu a nivell general quins són els objectius de l’activitat; què s’espera que feu i què lliurareu al final.
  3. L’apartat de Procés detalla pas a pas què cal fer per aconseguir assolir els objectius. Aquest apartat inclou els Recursos web i documentals que heu de consultar per poder dur a terme el Procés.
  4. L’apartat d’Avaluació inclou una rúbrica amb tots els criteris d’avaluació que es faran servir per qualificar el desenvolupament de les activitats. No deixeu de consultar-lo!
  5. L’apartat de “Conclusió” és el tancament de l’activitat i pot servir per fer una síntesi presencial a l’aula dels objectius assolits.
  6. L’apartat de “Guia didàctica” reuneix la informació didàctica necessària per replicar o adaptar l’ús de la webquest en un altre grup classe.