Guia didàctica

 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE:
 • Conèixer diverses festes tradicionals  i les seves característiques.
 • Descobrir diferents formes de manifestació social i cultural.
 • Saber realitzar activitats individuals i grupals.
 • Relacionar-se amb els companys i companyes de classe.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Saber treballar amb la xarxa d’Internet.
 • Valorar el bon ús del temps de lleure.
 • Reflexionar sobre la importància de la participació i la col·laboració en la celebració de festes.
CONTINGUTS:
 • Treball de les festes tradicionals .
 • Festes populars: la castanyada, Carnestoltes-La quaresma, sant Jordi i Nadal .
 • Coneixença de la utilització de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (Internet).
 • Col·laboració en les diferents activitats que s’han de realitzar.
 • Treball individual i grupal.
 • Interès i motivació per les diferents activitats.
 • Mostra d’actituds de participació i implicació en la celebració de festes a l’escola.
ÀREA CURRICULAR I NIVELL PER A AL QUAL ESTÀ DISSENYADA AQUESTA WEBQUEST:
Aquesta WebQuest està pensada per ser utilitzada per nens del Cicle Mitjà d’Educació Primària i abarca diverses àrees curriculars.
 
TEMPORALITZACIÓ:
El temps previst per a la realització d’aquesta WebQuest és entre dos i tres sessions aproximadament.
La WebQuest cada grup anirà solucionant les diverses qüestions al seu ritme.

METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ
Les activitats es realitzaran de manera grupal i serà necessari disposar d’ordinadors i, per tant, seria adient fer ús de l’aula d’informàtica de l’escola.

AVALUACIÓ 
A part de l’avaluació per part del professor, els alumnes hauran de valorar què és el que realment han après i si els ha agradat el treball a través de la WebQuest.