Avaluació

L’avaluació d’aquesta webquest vol ser el més clara i transparent possible. Consta de tres rúbriques amb els criteris d’avaluació de cada fase.

Per tal de fer-ho més participatiu i que pogueu exercitar les vostres competències com a avaluadors, a les fase 1 i 2 cada grup disposarà de la rúbrica per avaluar la resta d’exposicions dels grups en format digital (el docent us facilitarà un enllaç al qüestionari avaluatiu en format google forms). Cada grup emetrà UNA nota per cada grup avaluat i fase. Per tant, després de cada presentació caldrà que consensueu una nota. El docent també avaluarà aquesta fase com un grup més. La nota final de cada grup s’obtindrà a partir de la nota mitjana de totes les puntuacions.

Important: El “document guia” de la fase 2 que heu de fer a partir de totes les presentacions no disposa de rúbrica. No obté nota qualitativa però és obligatori presentar-lo per tal que l’activitat sigui avaluable.

A continuació us adjuntem les rúbriques d’avaluació per les tres fases de la webquest. Llegiu bé els criteris per tal d’obtenir la màxima nota!

PDF: rubrica_webquest