Fase 1

Fase 1: Mapa dels àmbits i sub-àmbits professionals d’actuació de la pedagogia

En aquesta fase es tracta de que, en grups de treball de 5-6 persones, exploreu diferents documents i models que divideixen els àmbits d’actuació de la pedagogia. Tots ells presenten classificacions diferents i totes elles tenen una lògica interna. Us demanem que els consulteu tots i proposeu el vostre propi mapa  dels àmbits i sub-àmbits professionals (actuacions) de la pedagogia. Us proposem que seguiu els següents passos:

 1. Primer de tot, formeu grups de treball d’entre 5 i 6 persones.
 2. Un cop fets els grups de treball heu d’explorar els diferents models que hi ha a l’apartat de Recursos.  Llegiu-los bé! I si en trobeu de nous, també els podeu incorporar. Podeu prendre notes en un Google docs compartit entre tots els membres.
 3. Un cop familiaritzats amb el contingut es tracta que elaboreu un mapa conceptual on proposeu el vostre propi mapa dels àmbits i sub-àmbits (actuacions) professionals de la pedagogia. Per fer el mapa podeu fer servir l’eina que millor us vagi: (totes són gratuïtes però requereixen crear un compte):
  1. Cmap cloud: https://cmapcloud.ihmc.us
  2. Gliffy: https://www.gliffy.com/variants/ (variant: org charts).
  3. Bubbl.us: https://bubbl.us (versió “free”).
  4. Mindomo: https://www.mindomo.com/es/
  5. Etc. (si coneixeu una altra eina que us vagi millor i que no sigui un processador de textos, la podeu fer servir).
 4. Quan hagueu finalitzat el mapa, guardeu-lo o exporteu-lo en format d’imatge (.jpg, .png…).
 5. En el dia indicat en el document del  pla de treball fareu una petita exposició del vostre mapa a l’aula. El projectareu amb el canó de classe i l’explicareu breument (màxim 5 minuts). Han de quedar definits els àmbits de la pedagogia i els seus sub-àmbits o actuacions. Com si es tractés d’un arbre i les seves branques i sub-branques. Podeu consultar aquest recurs per entendre millor què és un mapa conceptual: mapas_conceptuales_2-1. El mapa ha d’incloure els noms i cognoms de les integrants del grup i s’ha de lliurar a l’espai corresponent a l’aula virtual de l’assignatura. Consulteu els criteris d’avaluació de la rúbrica de la fase 1 per saber com s’avaluarà aquesta activitat.
 6. Després de totes les presentacions farem una posada en comú a l’aula entre tots amb l’objectiu de valorar-los i trobar similituds i diferències.

Tornar al menú del “Procés” o anar a la fase 2.